Zaznacz stronę

AGER

NAsze usługi

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe:

 •  mapy do celów projektowych,
 • tyczenie budynków
 • wytyczenia obiektów kubaturowych jak i liniowych,
 • inwentaryzacje powykonawcze
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • inne pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • pomiary precyzyjne, przemieszczeń, osiadań obiektów
 • geodezyjna obsługa inwestycji

Pomiary geodezyjno-prawne:

 •  podział nieruchomości
 • ustalenie granic
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • wznowienie znaków granicznych
 • ustalenie linii brzegu rzeki
 • pomiary granic w lesie
 • wykaz synchronizacyjny
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • mapy do celów prawnych
 • dokumenty do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków
 • modernizacje ewidencji gruntów i budynków

Adres

ul. Jarosławska 69, 37-560 Pruchnik

ul. Rynek 27, 37-200 Przeworsk

Kontakt

+48 667 306 146

godziny otwarcia

Pon – Pt 8 -16